1. Dispozițiile de bază

1.1. Administratorul de date personale conform art. 4 punctul 7 din regulamentul (UE) 2016/679 a Consiliului și al Parlamentului European privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”) este Nisen s.r.o. CUI 04891520 cu sediul U Hřebčince 2635, 397 01 Písek, Republica Cehă (denumită în continuare „administrator“).

1.2. Informațiile personale sunt numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de facturare, adresa de livrare, numele companiei, numărul de identificare și numărul de identificare fiscal al persoanei juridice sau comerciale, adresa IP și cookie-urile.

1.3. Administratorul nu a numit un responsabil de protecție a datelor.


2. Surse și categorii de informații personale prelucrate

2.1. Administratorul prelucrează informațiile personale, furnizate de dvs. sau informații personale, pe care administratorul le-a obținut pe baza comenzii dvs.

2.2. Administratorul procesează datele dvs. de identificare, datele de contact și datele necesare pentru executarea contractului.


3. Motivul legal și scopul prelucrării datelor personale

3.1. Motivul legal pentru prelucrarea datelor personale este

  • îndeplinirea contractului dintre dvs. și administratorul conform art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR,
  • interesul legal al administratorului în furnizarea de servicii de marketing direct (în special pentru trimiterea de mesaje comerciale și newsletter) în temeiul articolului 6 alin.1 litera f) GDPR.

3.2. Scopul prelucrării datelor personale este executarea comenzii dvs. și exercitarea drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dvs. și administrator; pentru comandă se cer datele personale, care sunt necesare pentru efectuarea cu succes a comenzi (numele și adresa, contactul), furnizarea de date personale este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului, fără a furniza date personale, nu este posibilă încheierea contractului sau îndeplinirea acestuia de către administratori.

3.3. Din partea administratorului nu are loc luarea automată individuală a deciziilor în sensul art. 22 GDPR.


4. Perioada de păstrare a înformațiilor

4.1. Administratorul păstrează datele personale pentru perioada necesară exercitării drepturilor și obligațiilor care decurg din relația contractuală dintre dvs. și administrator și executarea creanțelor în temeiul acestor relații contractuale (timp de 15 ani de la încetarea raportului contractual).

4.2. După perioada de păstrare a datelor personale, administratorul va șterge datele personale.


5. Destinatarii datelor cu caracter personal (subcontractanții administratorului)

5.1. Persoanele care primesc datele cu caracter personal sunt persoane

  • care contribuie la furnizarea de bunuri / servicii / efectuarea plăților pe baza unui contract,
  • care asigură funcționarea serviciilor eshop și alte servicii legate de funcționarea eshop-ului,
  • care asigură servicii de marketing.

5.2. Administratorul nu intenționează să transfere datele personale unei terțe țări (unei țări terțe) sau unei organizații internaționale.


6. Drepturile dvs.

6.1. În condițiile stabilite de GDPR-ului aveți

  • dreptul de acces la datele dvs. personale conform art. 15 din GDPR,
  • dreptul de a corecta datele personale conform art. 16 din GDPR sau, după caz, cu restricția de prelucrare conform art. 18 din GDPR,
  • dreptul de a șterge datele cu caracter personal conform art. 17 GDPR,
  • dreptul de a se opune prelucrării conform art. 21 din GDPR și
  • dreptul la portabilitatea datelor conform art. 20 GDPR.

6.2. În plus, aveți dreptul de a depune o plângere la Biroul pentru protecția datelor personale dacă credeți că dreptul dvs. la protecția datelor cu caracter personal a fost încălcat.


7. Politica de confidențialitate

7.1. Administratorul declară că a luat toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal.

7.2. Administratorul a luat măsuri tehnice pentru a asigura depozitele de date și depozitele de date personale sub formă scrisă, în special protecția prin parolă, criptarea (SSL).

7.3. Administratorul declară că datele personale sunt accesibile numai persoanelor autorizate de acesta.


8. Dispozițiile finale

8.1. Prin trimiterea unei comenzi din formularul de comandă online, confirmați faptul că sunteți conștient de politica de confidențialitate și că o acceptați în întregime.

8.2. Administratorul are dreptul de a modifica aceste condiții. Versiunea nouă a condiților politicii de confidențialitate o va posta pe paginile lui de internet și în același timp, vă trimite o nouă versiune a acestor condiții pe adresa dvs. de e-mail pe care ați furnizat-o administratorului dvs.

8.3. Aceste principii intră în vigoare din data de 10.9.2018.


9. Versiunea PDF

Principii de protecție a datelor personale.