1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale de vânzare (denumit in continuare TC) se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii de câtre Nisen s.r.o., cu sediu U Hrebcince 2536, 397 01 Pisek, Republica Cehă, CUI: 04891520, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul din Ceske Budejovice, Depart. C, dosar 24696, prin intermediul magazinului virtual https://www.thermos.ro.

Astfel, urmatorii termeni vor insemna:

 • CUMPĂRĂTOR: persoană fizică sau persoană juridică care emite o COMANDĂ.
 • VÂNZĂTOR: societate comercială Nisen s.r.o., având sediul social în U Hrebcince 2536, 397 01 Pisek, Republica Cehă, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul din Ceske Budejovice J19/552/2008, CUI: 04891520.
 • BUNURI și SERVICII: orice produs finit și/sau parte a acestora, inclusiv serviciile menționate în COMANDA care urmează a fi furnizate de către VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTORULUI.
 • COMANDA: un document electronic ca forma de comunicare între VÂNZĂTOR și CUMPĂRĂTOR prin care VÂNZĂTORUL este de acord sa livreze BUNURILE si SERVICIILE și CUMPĂRĂTORUL este de acord să primească aceste BUNURI și SERVICII și să facă plata acestora.
 • CONTRACT: o COMANDĂ confirmata de către VÂNZĂTOR.
 • SPECIFICAȚII: toate specificațiile, respectiv descrierile BUNURILOR și SERVICIILOR așa cum sunt precizate în comanda.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul mai sus menționat, CUMPĂRĂTORUL este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care VÂNZĂTORUL își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele secțiuni și documente:

 • 1) Specificațiile CUMPĂRĂTORULUI (date de facturare si livrare),
 • 2) comanda (toate produsele și serviciile alese de CUMPĂRĂTOR),
 • 3) prezentul TC.

Dacă VÂNZĂTORUL confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor COMENZII. Acceptare comenzii de către VÂNZĂTOR se consideră finalizată atunci când exista o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea VÂNZĂTORULUI către CUMPARATOR, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. VÂNZĂTORUL nu considera în nici un moment o COMANDĂ neconfirmată ca având valoarea unui CONTRACT.

Prezentul CONTRACT intră în vigoare la confirmarea COMENZII de către VÂNZĂTOR. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către VÂNZĂTOR sau un furnizor al acestuia.


3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR VÂNZĂTORULUI

Informațiile prezentate pe site-ul VÂNZĂTORULUI, au caracter informativ și pot fi modificate de către VÂNZĂTOR, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă VÂNZĂTORUL face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat.

Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea contact. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. VÂNZĂTORUL are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.


4. PREȚUL PRODUSULUI ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

Conform contractului, prețul produsului și eventuale costuri de livrare, CUMPĂRĂTORUL le poate plăti în felul următor:

 • în numerar, ramburs la locul menționat de CUMPĂRĂTOR în COMANDĂ;
 • prin virament în contul VÂNZĂTORULUI (mai departe doar „contul VÂNZĂTORULUI“);
 • online cu card (sistemul GoPay) – plata cu card online cu ajutorul portalului GoPay;

Împreună cu prețul de cumpărare, CUMPĂRĂTORUL este obligat să plătească vânzătorului și costurile de ambalare și livrare conform contractului. Dacă nu este menționat altfel, prin prețul de cumpărare se înțelege mai departe, prețul de cumpărare și costurile de livrare.

VÂNZĂTORUL nu percepe plăți în avans sau altfel de plăți similare. VÂNZĂTORUL are dreptul, să ceară achitarea totală a sumei înainte de trimiterea produsului CUMPĂRĂTORULUI.

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în COMANDĂ. VÂNZĂTORUL va emite către o factura pentru bunurile și serviciile livrate, obligația CUMPĂRĂTORULUI fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.


5. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA

Dacă modul de transport este convenit la cererea specială a CUMPĂRĂTORULUI, CUMPĂRĂTORUL suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.

În cazul în care VÂNZĂTORUL este obligat să livreze bunurile în locul specificat de CUMPĂRĂTOR în COMANDĂ, în conformitate cu contractul de cumpărare, CUMPĂRĂTORUL este obligat să preia bunurile la livrare.

Dacă, din motive de necesitate a CUMPĂRĂTORULUI, este necesar să se livreze bunurile în mod repetat sau într-un alt mod decât cel indicat în COMANDĂ, CUMPĂRĂTORUL este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a BUNURILOR, respectiv costurile asociate cu altă metodă de livrare.

La primirea BUNURILOR de la transportator, CUMPĂRĂTORUL este obligat să verifice integritatea ambalajului BUNURILOR și în cazul unor defecte, să notifice fără întârziere transportatorul. În cazul unei deteriorări a ambalajului care indică deschiderea neautorizată a coletului, CUMPĂRĂTORUL nu este obligat să preia bunurile de la transportator.

Alte drepturi și obligații a părților în timpul transportului de BUNURI pot modifica condiții speciale de livrare a VÂNZĂTORULUI în cazul în care VÂNZĂTORUL a eliberat acest fel de condiții.


6. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Metoda de manipulare a informațiilor personale ale CUMPĂRĂTORULUI necesare pentru o relație contractuală a fost stabilită de către VÂNZĂTOR în Politica de confidențialitate care este disponibilă pe site-ul web al VÂNZĂTORULUI.


7. ACCEPTARE

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile și Serviciile sunt în conformitate cu caracteristicile tehnice menționate în Comanda. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt în conformitate cu SPECIFICAȚII tehnice, va sesiza acest lucru VÂNZĂTORULUI, care îi va livra în cel mai scurt timp posibil produsele solicitate.


8. GARANȚII

Toate produsele comercializate de către site-ul https://www.thermos.ro beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.


9. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII

Proprietatea asupra BUNULUI și BUNURILOR va fi transferată la momentul efectuării plătii din partea CUMPĂRĂTORULUI în locația indicată în comanda (înțelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul VÂNZĂTORULUI). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către VÂNZĂTOR să permită CUMPĂRĂTORULUI deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.


10. RĂSPUNDERE

VÂNZĂTORUL nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către VÂNZĂTOR a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea BUNULUI și BUNURILOR după livrare și în special pentru pierderea produselor.

VÂNZĂTORUL va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.


11. FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.


12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR EXTRAJUDICIAR

Cumpărătorul are dreptul să contacteze VÂNZĂTORUL cu o cerere de despăgubire dacă nu este mulțumit de modul în care VÂNZĂTORUL îi va rezolva cererea de reclamație sau dacă consideră că VÂNZĂTORUL i-a încălcat drepturile. Cumpărătorul are dreptul de a face o propunere de soluționare alternativă (extrajudiciară) a litigiilor într-o entitate pentru soluționări alternative, în cazul în care VÂNZĂTORUL, conform propoziției anterioare, a răspuns negativ la cererea sa, sau nu i-a răspuns în termen de 30 de zile de la data trimiterii cererii, Acest lucru nu afectează capacitatea CUMPĂRĂTORULUI de a se adresa instanței în Republica Cehă.

Platforma de soluționare online a litigiilor de pe http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor dintre VÂNZĂTOR și CUMPĂRĂTOR din contractul de vânzare.


13. PREVEDERI DIVERSE

Dacă una sau mai multe prevederi ale prezentelor TC sunt în conflict cu oricare cerință legal aplicabilă, anumite prevederi nu vor fi aplicate și Părțile se vor strădui împreuna să convină asupra unor noi prevederi care să respecte spiritul prevederilor inițiale. Părțile în CONTRACT vor fi considerate contractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii și condițiile din acest CONTRACT înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului CONTRACT si nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părti.


13. ANEXE LA TERMENI ȘI CONDIȚII

13.1. Formular tip pentru retragere din contractul de cumpărare.

13.2. Observații privind dreptul la retragere din CONTRACT.

În Písek data 10.9.2018